Pendidikan

Fungsi Intrinsik Sejarah

Fungsi Intrinsik Sejarah

  1. Sejarah sebagai ilmu

Sejarah sebagai ilmu artinya siapa saja dapat mengaku sebagai sejarawan secara sah asal hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sebagai ilmu.

  1. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau

Terhadap sejarah setelah orang mengetahui masa lampaunya pasti akan melestarikan atau menolaknya.

  1. Sejarah sebagai pernyataan pendapat

Banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat.
4. Sejarah sebagai profesi

Tidak semua lulusan sejarah dapat tertampung dalam profesi kesejarahannya dan tidak sedikit yang menjadi guru di luar ilmunya.

  1. Fungsi Ekstrinsik Sejarah

Fungsi sejarah yang penting untuk dipahami adalah fungsi edukatif yang mencakup:

  1. Sejarah sebagi pendidikan moral

Jika pendidikan moral harus berbicara tentang benar dan salah maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Fakta sangat penting dalam sejarah tanpa fakta tidak boleh bersuara.

  1. Sejarah sebagai pendidikan penalaran

Mempelajari sejarah secara kritis atau menulis sejarah secara ilmiah akan mendorong meningkatkan daya nalar orang yang bersangkutan.

  1. Sejarah sebagai pendidikanpolitik

Sejarah mengandung pendidikan politik karena peristiwa tertentu menyangkut tindakan politik atau kegiatan bersifat politik.

  1. Sejarah sebagai pendidikan kebijakan

Kebijakan di masa lampau sangat mungkin dapat dijadikan bahan acuan dalam menghadapi kehidupan di masa kini.

baca jgua ;