PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PETA
Pendidikan

PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PETA

PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PETA

PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PETA
PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PETA

 

Pengertian Peta

Peta merupakan alat untuk melakukan komunikasi antara pembuat peta dan pengguna peta, sehingga peta dituntut untuk dapat menyajikan fungsi dan informasi dari obyek yang digambarkan secara optimal.

Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil, dituangkan dalam selembar kertas atau media lain dalam bentuk dua dimensional.

Peta merupakan representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan pada suatu bidang datar dan diperkecil atau diskalakan.

Jenis-Jenis Peta

Peta Berdasarkan Isi (contents)
1. Peta umum (atlas peta geografi, peta topografi)

Peta umum merupakan peta yang berisi gambaran seluruh kenampakan di permukaan bumi baik kenampakan alam amaupun kenampakan buatan.

2. Peta khusus (tematik) (Peta curah hujan, peta kemiringan lereng, peta kepadatan penduduk, peta daerah rawan bencana, dll)
Peta khusus merupakan peta yang menyajikan kenampakan-kenampakan yang bersifat khusus / gejala / fenomena tertentu di permukaan bumi.

3. Peta navigasi (chart) (peta route jalan, navigasi laut, peta perjalanan, peta penerbangan)

Peta navigasi merupakan peta yang menyajikan rute perjalanan, penerbangan dll untuk kepentingan transportasi.

Peta Berdasarkan Skala

Peta skala sangat besar : > 1 : 10.000
Peta skala besar : 1 : 100.000 – 1 : 10.000
Peta skala sedang : 1 : 100.000 – 1 : 1.000.000
Peta skala kecil : > 1 : 1.000.000

Peta Berdasarkan Kegunaan

Peta pendidikan
Peta ilmu pengetahuan
Peta turis
Peta navigasi
Aplikasi teknik

Peta Berdasarkan Pembuatan

1. Terestrial/lapangan

Peta yang dibuat berdasarkan survei langsung di lapangan.

2. Interpretasi data penginderaan jauh

Peta yang dibuat berdasarkan data interpretasi penginderaan jauh.

Peta Berdasarkan Tujuan dan Fungsi

Peta masukan
Peta keluaran

Peta Berdasarkan Hirarkinya

Peta topografi (umum)
Peta tematik (khusus)
Peta dasar (basic map)
Peta turunan


Sumber: https://erdf-masters-kart.com/truck-simulator-usa-apk/